DSpace Repository

Polskie Forum Psychologiczne, 2012, Tom 17, Numer 2

Polskie Forum Psychologiczne, 2012, Tom 17, Numer 2

 

SPIS TREŚCI

 • Cezary Domański
  Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej
 • Paweł Błaszczyński
  Aleksander Romanowicz Łuria: zarys naukowej biografii
 • Monika Pawłowska, Dorota Kalka
  Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego
 • Anita Markowska, Marta Tomaszewska, Alina Borkowska
  Aktywność mózgu podczas wykonywania testu Stroopa u osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej – przegląd wyników badań neuroobrazowych
 • Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska
  Specyfika i dynamika czasowa objawów dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu w świetle badań longitudinalnych
 • Maria Jagodzińska
  Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia
 • Romana Kadzikowska-Wrzosek
  Siła woli we współczesnej psychologii: ujęcie personologiczne i procesualne
 • Helena Sęk, Łukasz D. Kaczmarek, Michał Ziarko, Ewelina Pietrzykowska, Joanna Lewicka
  Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie
 • Beata Zarzycka
  Przekonania post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej
 • Anna Kołodziejczyk
  Media w życiu małego dziecka. Badania własne
 • Paweł Izdebski, Agata Górska, Anna Szymanik
  Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG
 • Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
  Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej

 • Recent Submissions

  • Domański, Cezary (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The article discusses the history of Bydgoszcz psychology in the interwar period (1918-1939). Main initiatives of the local circle, connected with the popularization, teaching and practical applications of psychological ...
  • Błaszczyński, Paweł (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Alexander Romanovich Luria is a person, who’s influence on the contemporary psychology is doubtless - literally each neuropsychological text contains some comments to his ideas. The range and novelty of his findings are ...
  • Pawłowska, Monika; Kalka, Dorota (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The study concerns deficits in attention in adults with symptoms of hyperkinetic syndrome. The subject of measure was speed and accuracy of detection the stimuli physically, semantically and emotionally congruent to a given ...
  • Markowska, Anita; Tomaszewska, Marta; Borkowska, Alina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   The article is a review of neuroimaging studies performed during the Stroop paradigm based tasks among individuals suffering from unipolar and bipolar depression. The aim of the article is to highlight the validity od ...
  • Jodzio, Krzysztof; Biechowska, Daria; Gąsecki, Dariusz; Szurowska, Edyta (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Cerebral stroke is the very common cause of executive dysfunctions, such as disinhibition and inability to switch of attention. The aim of this longitudinal study was to determine a clinical characteristic of executive ...
  • Jagodzińska, Maria (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   This article discusses the reliability of child witness testimony in the context of the development of memory. Memory stability and accuracy are discussed vis-r-vis various types of events: salient events in the child’s ...
  • Kadzikowska-Wrzosek, Romana (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   This article presents existing in contemporary psychology two perspectives on strength of volition: trait and process-oriented approaches. The trait perspective is concentrated on researches exploring origins and consequences ...
  • Sęk, Helena; Kaczmarek, Łukasz; Ziarko, Michał; Pietrzykowska, Ewelina; Lewicka, Joanna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Maintaining high levels of well-being in the face of a chronic disease requires utilization of many psychosocial resources in the coping process. The efficacy of this process depends on using coping strategies that fit to ...
  • Kołodziejczyk, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Over the past decade infants' and toddlers' time spent with media has notably increased. At present, there is limited empirical knowledge regarding how children in different countries use media, how environmental variables ...
  • Zarzycka, Beata (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   In the epilogue of his work, Wulff (1999) presented the concept of post-critical beliefs as a proposal for the description of religion in the context of continuous secularization processes and socio-cultural changes. ...
  • Izdebski, Paweł; Górska, Agata; Szymanik, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Using MMORPG computer games, in which users' strong commitment to the game is connected with the influence of the rules prevailing in the virtual world, can lead to the users' aggressive reactions, establishing them and ...
  • Ogińska-Bulik, Nina; Juczyński, Zygfryd (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012)
   Experience a traumatic situation usually entails negative consequences in the psychic dimension, including in the form of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). However, the traumatic experience may also lead to the emergence ...