DSpace Repository

Koncentracja uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała (badania pilotażowe)

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Skorupa, Henryk
dc.contributor.author Smaruj, Mirosław
dc.contributor.author Sybilski, Zdzisław
dc.contributor.author Wolska, Beata
dc.date.accessioned 2014-11-05T13:44:00Z
dc.date.available 2014-11-05T13:44:00Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Człowiek - jego bioelektryczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne Uniwersytet Śląski: praca zbiorowa, pod red. A. Adamskiego. Kęty 2006: 77-83 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1167
dc.description In the research into the control system of the body posture conducted on both people training sport (judo) and those who do not train (students) reactions suggesting some influence of the psyche on the functioning of this system were observed. One of the better known influences of the psyche on human organism functioning is the placebo effect ,the influence of which sometimes reaches 70 %. For this reason it was decided to check if it occurs in the above mentioned case as well. Simultaneously it was checked if the ability to concentrate attention is connected and to what extent with the functioning of the control system of the body posture. The results of the research confirmed the occurrence of the placebo effect in some cases. The connection between the ability to concentrate attention and the control system of the body posture turned out to be significant in the case of idle standing, without the influence of the placebo effect. However, after disturbing the balance the ability to concentrate attention itself seems to be insufficient. en_US
dc.description.abstract W badaniach pracy systemu kontroli postawy ciała prowadzonych zarówno na osobach trenujących (zawodniczki judo), jak i nie trenujących (studentki) zaobserwowano reakcje sugerujące wpływ psychiki na pracę tego systemu .Jednym z lepiej poznanych wpływów psychiki na funkcjonowanie organizmu ludzkiego jest efekt placebo który sięga niekiedy 70%. Z tego powodu postanowiono sprawdzić czy występuje on również w powyższym przypadku. Jednocześnie sprawdzono czy zdolność koncentracji uwagi jest powiązana i w jakim stopniu z pracą systemu kontroli postawy ciała. Wyniki badań potwierdziły w niektórych przypadkach wystąpienie efektu placebo .Powiązanie zdolności koncentracji uwagi z systemem kontroli postawy ciała okazało się istotne w przypadku spokojnego stania ,bez wpływu efektu placebo, natomiast po zakłóceniu równowagi sama zdolność koncentracji uwagi zdaje się być niewystarczająca. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject kontrola postawy ciała en_US
dc.subject placebo en_US
dc.subject psychologia en_US
dc.subject postural control en_US
dc.subject psychology en_US
dc.title Koncentracja uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała (badania pilotażowe) en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record