DSpace Repository

Bilans dostawy rumowiska w wyniku erozji wodnej dla zlewni rzeki Brdy określony za pomocą modelu USLE

Show simple item record

dc.contributor.author Wojtasik, Mieczysław
dc.contributor.author Szatten, Dawid
dc.date.accessioned 2014-11-12T11:14:45Z
dc.date.available 2014-11-12T11:14:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences - 2014, Vol. 4, no 11, s. 61-70
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1176
dc.description Water erosion in the fluvial system is a process arising from the several catchment factors. One of the methods determining the supply of material from the catchment area is the Universal Soil Loss Equation (USLE). In catchment of the Brda River occur soils are strongly and medium susceptible for water erosion. This is a result of the glacial origins of sediments which are creating the surface of the catchment. The research compares the supply of sediments calculated by the USLE model and the real value of the rate of denudation for suspended material in the catchment of the Brda River. GIS analysis allowed to comparison of actual and potential loads for sub-catchments of the Brda River. en_US
dc.description.abstract Erozja wodna w systemie fluwialnym jest procesem wynikającym z wielu czynników zlewniowych. Jedną z metod określenia dostawy materiału z obszaru zlewni jest uniwersalne równanie strat glebowych (model USLE). W zlewni rzeki Brdy występują gleby silnie i średnio podatne na erozję wodną powierzchniową. Wynika to z polodowcowego charakteru osadów powierzchniowych tworzących zlewnię. Przeprowadzone badania umożliwiają zbilansowanie dostaw materii ze zlewni Brdy obliczonych za pomocą modelu USLE z rzeczywistymi wartościami wskaźnika denudacji jednostkowej dla rumowiska unoszonego. Analiza GIS umożliwiła porównanie ładunków rzeczywistych i potencjalnych dla zlewni cząstkowych zlewni Brdy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject model USLE en_US
dc.subject erozja wodna en_US
dc.subject dostawa rumowiska en_US
dc.subject procesy fluwialne en_US
dc.subject rzeka Brda en_US
dc.subject water erosion en_US
dc.subject sediment supply en_US
dc.subject fluvial processes en_US
dc.subject Brda river en_US
dc.title Bilans dostawy rumowiska w wyniku erozji wodnej dla zlewni rzeki Brdy określony za pomocą modelu USLE en_US
dc.title.alternative The balance of sediment supply by water erosion determined by USLE model on the catchment of Brda river en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska