DSpace Repository

Diagnosis of mild cognitive impairment

Show simple item record

dc.contributor.author Ciesielska, Natalia
dc.contributor.author Sokołowski, Remigiusz
dc.contributor.author Stemplowski, Wojciech
dc.contributor.author Łakomski, Mateusz
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.contributor.author Kędziora-Kornatowska, Kornelia
dc.date.accessioned 2014-11-12T11:14:53Z
dc.date.available 2014-11-12T11:14:53Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences - 2014, Vol. 4, no 7, s. 133-144 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1177
dc.description Mild cognitive impairment (Mild Cognitive Impairment, MCI) is usually defined as a cognitive disorder, with normal global cognition without dementia. MCI occur in 15-30% of 60 – year with age and the incidence increases chance. Recently the wider system of classification of amnestic MCI or non-amnestic ie the weakening of single or multi-domain. Amnestic subtype of MCI in clinical greatest predisposes to Alzheimer's disease (Alzheimer's disease, AD), is 10-15% per annum. Early detection of MCI, precise differentiation, strict control and monitoring of cognitive deficits is a key aspect of the diagnosis, which may affect the progression of the disease. Purpose: presentation and discussion of the comprehensive diagnosis of MCI used for early assessment of progression to AD. en_US
dc.description.abstract Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (Mild Cognitive Impairment, MCI) definiuje się najczęściej, jako zaburzenie poznawcze, z prawidłowym globalnym funkcjonowaniem poznawczym bez demencji. MCI występują u 15-30% osób 60 - letnich i wraz z wiekiem szansa zapadalności wzrasta. Niedawno pojawił się szerszy system klasyfikacji MCI tj. amnestyczne lub nieamnestyczne z osłabieniem jedno bądź wielodomenowym. Amnestyczny podtyp kliniczny MCI w największym stopniu predysponuje do choroby Alzheimera (Alzheimer ’s disease, AD), wynosi 10-15% rocznie. Wczesne wykrycie MCI, precyzyjne różnicowanie, ścisłe kontrolowanie i monitorowanie deficytów poznawczych to kluczowy aspekt diagnostyczny, który może wpłynąć na postęp choroby. Cel: przedstawienie i omówienie kompleksowej diagnostyki MCI stosowanej w celu wczesnej oceny progresji do AD. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject mild cognitive impairment en_US
dc.subject diagnosis en_US
dc.subject neuropsychology en_US
dc.subject biomarkers en_US
dc.subject neuroimaging en_US
dc.subject łagodne zaburzenia funkcji poznawczych en_US
dc.subject diagnostyka en_US
dc.subject neuropsychologia en_US
dc.subject biomarkery en_US
dc.subject neuroobrazowanie en_US
dc.title Diagnosis of mild cognitive impairment en_US
dc.title.alternative Diagnostyka łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska