DSpace Repository

Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie

Show simple item record

dc.contributor.author Kosmalski, Tomasz
dc.contributor.author Wypych, Filip
dc.contributor.author Cieślicka, Mirosława
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-11-12T12:30:39Z
dc.date.available 2014-11-12T12:30:39Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 7, s. 47-70 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1180
dc.description The purpose of work is to assess the characteristics of somatic and motor skills of students of class VI elementary school. The test is covered by 25 girls and 25 boys. In order to evaluate the level of physical fitness physical fitness Test International were used by performing the following attempts: power, speed, strength, agility, endurance, and flexibility. Tests have been carried out in the spring of 2014. MTSF was split in two days. On the first day of the trials was carried out: the 50 m, the 800/1000 m and the long jump. However, on the second day: the overhang of the bended arms, swinging gear 4 x 10 m with moving pads, Seda with lying and slope of the trunk into the depths. Physical assessment test of youth was established on the basis of height and weight. For each pupil has been calculated BMI. en_US
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena cech somatycznych i zdolności motorycznych uczniów z klasy VI szkoły podstawowej. Badaniem zostało objętych 25 dziewcząt oraz 25 chłopców. W celu oceny poziomu sprawności fizycznej posłużono się Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej, wykonując następujące próby: mocy, szybkości, siły, zwinności, wytrzymałości oraz gibkości. Badania zostały przeprowadzone wiosną 2014 roku. MTSF został rozbity na dwa dni. W pierwszym dniu przeprowadzono próby: biegu na 50 m, biegu na 800/1000 m oraz skoku w dal z miejsca. Natomiast drugiego dnia: zwis na ugiętych ramionach, bieg wahadłowy 4 x 10 m z przenoszeniem klocków, siady z leżenia oraz skłon tułowia w głąb. Ocena stanu somatycznego badanej młodzieży została określona na podstawie wysokości i masy ciała. Dla każdego ucznia zostało obliczone BMI. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject sprawność fizyczna en_US
dc.subject cechy somatyczne en_US
dc.subject MSTF en_US
dc.subject physical fitness en_US
dc.subject somatic characteristics en_US
dc.title Ocena somatyki i sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Szubinie en_US
dc.title.alternative Somatic and physical fitness evaluation of Primary School no 2 students in Szubin en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska