DSpace Repository

Próba określenia znaczenia dobrego krzesła w profilaktyce zaburzeń postawy ciała

Show simple item record

dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.date.accessioned 2014-11-12T13:55:31Z
dc.date.available 2014-11-12T13:55:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 4, s. 195-214 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1187
dc.description The study population posture of 800 children aged from 6 to 7 years from Olsztyn’s kindergartens did not show a symmetric posture, while striking feature was the asymmetry, more outlined in height and width of the waist triangles, location of the spine in the sagittal and coronal plane and transverse plane of the pelvis. The aim of the study is to determine to what extent good chair affects the posture of the child as part of the prevention of pelvic posture disorders in children aged 7 to 9 years old. en_US
dc.description.abstract Badania postawy ciała w populacji 800 dzieci w wieku od 6 do 7 lat z olsztyńskich przedszkoli nie wykazały przypadku symetrycznej postawy ciała, natomiast charakterystyczną cechą była asymetria, bardziej zarysowana w wysokości i szerokości trójkątów talii, usytuowaniu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej oraz miednicy w płaszczyźnie poprzecznej. Celem badań jest określenie w jakim stopniu dobre krzesło oddziałuje na postawę ciała dziecka jako element profilaktyki zaburzeń statyki postawy ciała dzieci w wieku od 7 do 9 lat. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject postawa ciała en_US
dc.subject dobre krzesło en_US
dc.subject dziecko en_US
dc.subject profilaktyka en_US
dc.subject statyka ciała en_US
dc.subject krzesło szkolne en_US
dc.subject body posture en_US
dc.subject a good chair en_US
dc.subject child en_US
dc.subject prevention en_US
dc.subject statics of the body en_US
dc.subject school chair en_US
dc.title Próba określenia znaczenia dobrego krzesła w profilaktyce zaburzeń postawy ciała en_US
dc.title.alternative Attempt to determine the importance of good chair in the prevention of body posture disorder’s en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska