DSpace Repository

Historia powstania i obecne znaczenie transportowe mostów na Wiśle w województwie kujawsko-pomorskim

Show simple item record

dc.contributor.author Rabant, Hubert
dc.contributor.author Gotowski, Rafał
dc.contributor.author Łątka, Alicja
dc.contributor.author Barwińska-Szczutkowska, Gabriela
dc.date.accessioned 2014-11-13T12:48:19Z
dc.date.available 2014-11-13T12:48:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, s. 292-299 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1196
dc.description The aim of study is to present the history and current importance of the bridges over the Vistula river in kujawsko-pomorskie province. The text present discusses the various crossings and of the period of their construction. It characterized changes that has been done during their existing. The study shows the relevance of bridges for the operation of road and rail infrastructure kujawsko-pomorskie and Poland. In addition, the selected objects are shown for the traffic load. en_US
dc.description.abstract Celem opracowania jest prezentacja historii i obecnego znaczenia mostów na rzece Wiśle w województwie kujawsko-pomorskim. Artykuł omawia poszczególne przeprawy wskazując okres ich budowy. Charakteryzuje także zmiany, jakim zostały poddane w okresie ich funkcjonowania. W opracowaniu wskazane zostało znaczenie mostów dla funkcjonowania infrastruktury drogowej i kolejowej województwa kujawsko- pomorskiego i Polski. Dodatkowo przedstawiono dla wybranych obiektów ich obciążenie ruchem. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject sieć transport en_US
dc.subject mosty en_US
dc.subject województwo kujawsko-pomorskie en_US
dc.subject the net transport en_US
dc.subject bridges en_US
dc.subject the kujawsko-pomorskie province en_US
dc.title Historia powstania i obecne znaczenie transportowe mostów na Wiśle w województwie kujawsko-pomorskim en_US
dc.title.alternative The history and current importance of the bridges over the Vistula river in kujawsko-pomorskie province en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska