DSpace Repository

Imprezy sportowe jako atrakcja turystyczna Bydgoszczy w postrzeganiu mieszkańców i osób odwiedzających miasto : (stan na 2007 rok)

Show simple item record

dc.contributor.author Kozłowska-Adamczak, Monika
dc.date.accessioned 2014-11-13T13:12:30Z
dc.date.available 2014-11-13T13:12:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, no 14, pp. 320-333 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1200
dc.description The Bydgoszcz is a city about the good renown, because in the city are organising a lot of sports events. Therefore results of research depict sports events, as a tourist attraction of Bydgoszcz in perceiving inhabitants and persons visiting the city. Results of research were presented on the fig. 2, fig. 3, fig. 4 and in tables 1 – 5. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego artykułu jest próba określenia: 1) poziomu i roli imprez sportowych w życiu i przestrzeni dużego miasta, jako atrakcji turystycznej widzianej oczyma mieszkańców oraz osób odwiedzających Bydgoszcz, 2) identyfikacja zasięgu i dostępności organizowanych imprez sportowych na terenie miasta w postrzeganiu społecznym, 3) zweryfikowanie pokoleniowości respondentów w zainteresowaniu się sportem, a przede wszystkim znajomości imprez sportowych organizowanych w grodzie nad Brdą. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject imprezy sportowe en_US
dc.subject atrakcja turystyczna miasta en_US
dc.subject Bydgoszcz en_US
dc.subject sports events en_US
dc.subject tourist attraction of the city en_US
dc.title Imprezy sportowe jako atrakcja turystyczna Bydgoszczy w postrzeganiu mieszkańców i osób odwiedzających miasto : (stan na 2007 rok) en_US
dc.title.alternative Sports Events, as a Tourist Attraction of Bydgoszcz in Perceiving Inhabitants and Persons Visiting the City (state in 2007) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska