DSpace Repository

Wpływ czynników społeczno-kulturowych na doświadczenia edukacyjne nauczycieli i uczniów jako źródło sukcesów i porażek

Show simple item record

dc.contributor.author Lemańska-Lewandowska, Ewa
dc.date.accessioned 2014-11-29T08:28:27Z
dc.date.available 2014-11-29T08:28:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn ISBN 83-7299-477-3; ISBN 978-83-7299-477-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1242
dc.description.abstract Tekst przedstawia spojrzenie na doświadczenia językowe uczniów wczesnej edukacji jako potencjalne źródło ich sukcesów i/lub porażek. Wskazuje na społeczno-kulturowy kontekst uczenia się i język jako narzędzie kulturowej adaptacji. Kontekstem rozważań jest teoria L. S. Wygotskiego i użycia językowe w rozumieniu sposobów mówienia wg Basila Bernsteina. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sukcesy i porażki; edukacja wczesnoszkolna; jezyk; społeczno-kulturowy kontekst uczenia się en_US
dc.subject sukcesy i porażki en_US
dc.subject edukacja wczesnoszkolna en_US
dc.subject jezyk en_US
dc.subject społeczno-kulturowy kontekst uczenia się en_US
dc.title Wpływ czynników społeczno-kulturowych na doświadczenia edukacyjne nauczycieli i uczniów jako źródło sukcesów i porażek en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska