DSpace Repository

Prospołeczne więzi moralne a edukacja akademicka

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned 2015-01-22T09:00:02Z
dc.date.available 2015-01-22T09:00:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation In the circle of axiological problems of academic education, red. U. Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 132–150 en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7096-961-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1374
dc.description.abstract Liczne badania nad funkcjonowaniem demokracji w Polsce wskazują na jej słabość, polegającą między innymi na niskich wskaźnikach społecznego uczestnictwa, których przyczyną jest niski poziom ważnych dla demokracji cech osobowych i więzi prospołecznych. Według Piotra Sztompki najważniejsze z tych więzi to: zaufanie, lojalność i solidarność. Podczas prac nad konstrukcją autorskiej skali do pomiaru ich poziomu prze-prowadzono ten pomiar między innymi wśród próby liczącej 265 studentów. Wstępne wyniki wskazują, że studenci nie odróżniają się w tej kwestii od populacji dorosłych Polaków, wykazując zwłaszcza niski poziom zaufania. Zdaniem autora różne aspekty edukacji akademickiej stwarzają możliwość pożądanego oddziaływania na te więzi, zwłaszcza zaufanie i lojalność. Namysłem objęto wybrane wymiary życia akademickiego, zarówno wynikające z interakcji nauczycieli akademickich ze studentami, jak i organizacyjno-instytucjonalne. W pierwszej grupie omówiono: komunikację, sprawiedliwość, promowanie współpracy oraz aktywność badawczą studentów, zaś w drugiej – sprawę demokratycznych procedur, aktywność stowarzyszeniową w uczelni oraz kwestię wpływu studentów na przebieg studiów. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject demokracja obywatelska en_US
dc.subject zaufanie en_US
dc.subject lojalność en_US
dc.subject solidarność en_US
dc.subject edukacja akademicka en_US
dc.title Prospołeczne więzi moralne a edukacja akademicka en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record