DSpace Repository

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Muzyka Historia Teoria Edukacja

Recent Submissions

 • Węgorek, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  tematem powyższego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce pieśni ludowej w świadomości oraz twórczości romantyków? Od razu wypada zaznaczyć, że autor nie rości sobie prawa do jednoznacznego i pełnego ...
 • Janosz, Anna; Eliasz, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Tekst mówi o polskich kompozytorach, którzy w II połowie XIX i I połowie XX wieku naśladowali twórczość Chopina. Pojawiają się takie nazwiska, jak: Władysław Żeleński, zygmunt Noskowski, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław ...
 • Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej autorka prezentuje krótką charakterystykę sytuacji w Polsce po II wojnie światowej. Omawia również sytuację artystów w tej nowej rzeczywistości. Kolejna część to ...
 • Nidecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Koncerty fortepianowe polskiego kompozytora Andrzeja Nikodemowicza (1925-2017) należą do późnego i dojrzałego okresu jego twórczości. IV Koncert fortepianowy powstał w 2003 r. Jedną z najważniejszych cech koncertu jest ...
 • Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Patriotyzm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Niby wszyscy wiedzą i czują, czym jest, ale trudno jest im je opisać. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością zmieniały się również atrybuty patriotyzmu. W czasach ...
 • Nidecka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Jan Gall (1856-1912) był polskim kompozytorem pieśni solowych i chóralnych. Napisał ok. 400 pieśni chóralnych. Prowadził także aktywną działalność we Lwowie jako dyrygent chóru „Echo – Macierz”. Jego pieśni miały w ...
 • Piotrowski, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  W artykule opisano uwarunkowania i zasady dotyczące aranżacji utworów instrumentalnych lub wokalnych na dowolny skład wykonawczy. temat aranżacji jest kwestią subiektywną każdego muzyka pragnącego podjąć się opracowań ...
 • Klimek, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Celem poniższego artykułu jest przedstawienie czynników, które miały i nadal mają wpływ na wychowanie dziecka. By w pełni przedstawić badaną problematykę, autorka dokonuje eksplikacji terminu wychowanie oraz analizy owych ...
 • Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  Nauka towarzyszy człowiekowi przez całe życie, jednak ta, która odbywa się w okresie dzieciństwa, jest kluczowa dla dalszego jego rozwoju. Dziecko nie tylko zdobywa swoje pierwsze życiowe doświadczenia, ale również buduje ...
 • Gadzińska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2019)
  temat związany jest z zastosowaniem nowoczesnych technologii w edukacji muzycznej. W pierwszej części omówiono, czym są technologie informacyjno-komunikacyjne oraz w jakim zakresie stosowanie nowoczesnych technologii ...
 • Winnicka, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  zygmunt Noskowski (1846-1909) to nieco zapomniana postać polskiego życia muzycznego. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem i publicystą muzycznym. Dnia 2 maja 2016 roku minęła 170. rocznica jego urodzin. Nie tylko z ...
 • Skrętny, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  Niniejszy artykuł stanowi prezentację autorskiego programu nauczania gry na gitarze przy pomocy audiobooków gitarowych. Autor, przedstawiając sytuację osób niewidomych w Polsce, wychodzi od muzykografii i wskazuje na ...
 • Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  Obowiązkiem szkoły jest wychowanie, kształcenie, przekazywanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności u uczniów. zadania te muszą być realizowane również na lekcjach muzyki. Nauczyciele mają do dyspozycji ...
 • Kierzkowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  Rudolf Laban – twórca nowoczesnego tańca edukacyjnego – pojmował ruch i jego ekspresję jako jeden z najistotniejszych czynników wpływających na harmonijny rozwój dziecka. ten rodzaj zajęć jest jednak bardzo mało popularny ...
 • Kamińska-Kłos, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  zawód nauczyciela przedmiotu muzyka jest tyleż fascynujący, co trudny. Wśród podstawowych obowiązków każdego nauczyciela ważne miejsce powinna zajmować potrzeba stałego doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenie ...
 • Węgorek, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
  Powyższy artykuł zajmuje się związkami literatury z muzyką (muzyki z literaturą). A więc relacją dwóch odrębnych mediów. Punktem docelowym jest tutaj próba zbadania owej relacji na materiale fortepianowych opracowań ...
 • Bobrzecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  the first set of Stanislaw Moniuszko’s songs was published in 1838 in Berlin. the nineteen-year composer studied then under Carl Friedrich Rungenhagen. throughout his whole life Moniuszko composed over 300 songs for solo ...
 • Bukowska-Marczak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Irena Bohuss-Heller was one of the most popular artists of the Lviv opera scene at the turn of the 19th and 20th centuries. She gained popularity not only as a famous opera singer, but also as the wife of the director ...
 • Hudáková, Jana (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  this paper aims to give an insight into the life of Milan Novák, the last living composer to have received the title of National Artist. A representative of Slovak Musical Modernism, Novák has received numerous awards, ...
 • Medňanský, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2017)
  Eugen Suchon (1908 to 1993) belongs to the generation of Slovak musical modernism and to the founders of Slovak national music. He studies at the Academy of Music and Arts in Bratislava and in the years 1931 to 33 he ...

View more