DSpace Repository

Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych. Badania pilotażowe

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Małgorzata
dc.contributor.author Drumińska, Ewelina
dc.contributor.author Wilczyńska, Sylwia
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Pabianek, Łukasz
dc.date.accessioned 2015-02-05T10:18:14Z
dc.date.available 2015-02-05T10:18:14Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 13 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1472
dc.description Aim: The young generation of Polish society shows poor level of physical activity. This problem is also transferred to the young student who avoid the recreational activity, except the mandatory PE lessons. The presented study examined the efficiency of the respiratory system Kazimierz Wielki University students in selected sport sections and tried to create the profiles of student`s recreation, based on these results. Material and methods: The study of forced spirometry, BMI and body fat were carried out in the years 2013/2015, for men of recreational students sections: basketball, football, fitness "cardio" and judo. The results were compared with a group of non-physical activity. Collected material developed using Statistica version 5.0 and Excel 2007 version. Results: There were significant differences between the efficiency of the respiratory system of students training in sports sections, and students leading a sedentary life. It was also demonstrated significant differences in some of the results of forced spirometry, BMI, and fat tissue, between students trainees various forms of recreation. Conclusions: The students physical activity realised in a variety of ways to improve the efficiency of the respiratory system gives the different results, which can be arranged as a characteristic profile of the student recreation. en_US
dc.description.abstract Cel: Młode pokolenie polskiego społeczeństwa wykazuje się niską aktywnością fizyczną. Problem ten przenosi się również na młodzież studencką, która poza obowiązkowym WF-em niechętnie podejmuje dodatkowe ćwiczenia rekreacyjne. W prezentowanych badaniach sprawdzono sprawność układu oddechowego studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wybranych sekcjach sportowych i spróbowano stworzyć profil studenckiej rekreacji sportowej w oparciu o uzyskane wyniki. Materiał i metody: Badania spirometrii natężonej, wskaźnika BMI oraz zawartości tkanki tłuszczowej przeprowadzono w latach 2013/2015, na mężczyznach trenujących rekreacyjnie koszykówkę, pikę nożną, fitness „cardio” i judo, a wyniki porównano z grupą osób nie ćwiczących rekreacji ruchowej. Materia opracowano używając programu Statistica wersja 5.0 i Excel wersja 2007. Wyniki: Wykazano istotne różnice pomiędzy sprawnością układu oddechowego studentów trenujących w sekcjach sportowych, a studentami prowadzącymi osiadły tryb życia. Wykazano również istotne różnice w niektórych wynikach spirometrii natężonej, wskaźnika BMI, oraz ilości tkanki tłuszczowej, pomiędzy studentami ćwiczącymi różne formy rekreacji ruchowej. Wnioski: Aktywność fizyczna studentów realizowana w różny sposób poprawia sprawność układu oddechowego w różny sposób, który można ułożyć jako charakterystyczny profil studenckiej rekreacji ruchowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rekreacja ruchowa en_US
dc.subject studenci en_US
dc.subject spirometria en_US
dc.subject physical recreation en_US
dc.subject students en_US
dc.subject spirometry en_US
dc.title Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych. Badania pilotażowe en_US
dc.title.alternative The recreational student profile based on chosen spirometric measurements. The pilot studies en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska