DSpace Repository

Naprawdę śmieszne? Granice śmiechu w edukacji

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2015-05-11T06:52:56Z
dc.date.available 2015-05-11T06:52:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Naprawdę śmieszne? Granice śmiechu w edukacji. [w:] Parezja, nr 2/2014, s.95-108. en_US
dc.identifier.issn 2353-7914
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1576
dc.description.abstract W eseju tym, oprócz przeglądu funkcji i rodzajów śmiechu, została zawarta analiza okoliczności wyśmiewania w sferze edukacji w kontekście historycznym i porównawczym. Ilustrują ją opinie specjalistów i przykłady ze sfery praktyki. Wyśmiewanie zostało tu ukazane jako zjawisko, które na równi z innymi może być kluczowym elementem opisu oraz analizy relacji społecznych w sferze publicznej - zwłaszcza w odniesieniu do szkolnych wspólnot śmiechu, co czyni zeń istotną kategorię pedagogiczną. Autor wskazuje ambiwalencję idei wyśmiewania w edukacji i stara się poszukiwać odpowiedzi na pytania: Gdzie leży granica wyśmiewania w edukacji? Co decyduje o jej przekroczeniu? en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject śmiech en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wyśmiewanie en_US
dc.subject pedagogika en_US
dc.title Naprawdę śmieszne? Granice śmiechu w edukacji en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska