DSpace Repository

Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym

Show simple item record

dc.contributor.author Klementowska, Aneta
dc.date.accessioned 2015-07-16T11:49:15Z
dc.date.available 2015-07-16T11:49:15Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2014, nr 2, s. 98-107 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1722
dc.description The article is devoted to the voluntary Labour Corps (Ochotnicze hufce Pracy, OhP) which presently play an important role, both in the educational market and in the labour market. The first part presents information on the structure and activities undertaken by the OhP: 1) with respect to education and fostering; 2) with respect to combating marginalization and social exclusion of young people. in the second part there is a presentation of entities responsible for implementation of career counselling, employment agency and vocational training. To conclude, examples are indicated of activities (co-)financed with European Union funds as undertaken by the OhP Lubusz voivodeship headquarters. en_US
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest Ochotniczym hufcom Pracy, które odgrywają współcześnie znaczącą rolę zarówno na rynku edukacyjnym, jak też na rynku pracy. W pierwszej części przedstawiono informacje dotyczące struktury oraz podejmowanych przez OhP zadań: 1) w zakresie kształcenia i wychowania; 2) w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. W drugiej części zaprezentowano jednostki odpowiedzialne za realizację poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, jak i szkoleń zawodowych. Na zakończenie wskazano przykłady (współ)finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań podejmowanych przez Lubuską Wojewódzką Komendę OhP. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject Ochotnicze Hufce Pracy en_US
dc.subject Centra Edukacji i Pracy Młodzieży en_US
dc.subject Młodzieżowe Biura Pracy en_US
dc.subject Kluby Pracy en_US
dc.subject Mobilne Centra informacji Zawodowej en_US
dc.subject Młodzieżowe Centra Kariery en_US
dc.subject Punkty Pośrednictwa Pracy en_US
dc.subject Ośrodki Szkolenia Zawodowego en_US
dc.title Ochotnicze Hufce Pracy wobec zmian na rynku edukacyjno-zawodowym en_US
dc.title.alternative Voluntary Labour Corps Towards the Changes in the Educational and Occupational Market en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record