DSpace Repository

Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 2009, Numer 5/6

Forum Dydaktyczne: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 2009, Numer 5/6

 

Nauczyciel i uczeń w kulturze uczenia

SPIS TREŚCI

NAUCZYCIEL w społecznym procesie uczenia
 • Anna I. Brzezińska
  Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się
 • Sławomir Krzychała, Beata Zamorska
  Nauczyciele wobec edukacyjnej obcości - rekonstrukcja kolektywnych wzorów orientacji
 • Joanna Szymczak
  Bycie (stawanie się) refleksyjnym nauczycielem. Perspektywa socjokulturowa
 • Małgorzata Wiśniewska
  Nauczyciel w nowoczesnej kulturze uczenia się
 • Ewa Mroczka
  Tożsamość nauczycieli wczesnej edukacji w Polsce - infantylizacja jako jej istotny rys
 • Bronislava Kasáčová
  Kompetencje nauczyciela w kontekście pojmowanej holistycznie edukacji

 • Szkolna KULTURA uczenia
 • Ewa Filipiak
  Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej
 • Monika Lewicka
  Dialogiczny wymiar relacji nauczyciel - uczeń
 • Justyna Kosz
  Współdziałanie w szkole - oczekiwanie i potrzeba współczesnej praktyki edukacyjnej
 • Ewa Lemańska-Lewandowska
  Dyscyplina i kierowanie klasą a wychowanie jako wspieranie
 • Monika Stachowicz-Piotrowska
  Agresja w szkole. Przyczyny - problemy – zapobieganie

 • Szkolne PRAKTYKI kulturowe
 • Magdalena Kolber
  Uczymy się, jak się uczyć – kilka uwag o umiejętności uczenia się
 • Alena Doušková
  Autoregulacja uczenia się ucznia i praca z fiszkami autokorektywnymi
 • Adriana Wiegerová
  Kulturowe podejście do edukacji - nowe spojrzenie na koncepcję przedmiotu historia naturalna na Słowacji
 • Goretta Siadak
  Private tuiton i private tutoring, czyli o korepetycjach w polskim systemie edukacji
 • Mariana Cabanová
  Diagnostyka ucznia jako nieodzowny warunek jego dalszego rozwoju

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Jolanta Zwiernik

  Recent Submissions