DSpace Repository

Wpływ służby poza granicami kraju na jakość życia rodziny wojskowej: casus Polski

Show simple item record

dc.contributor.author Baranowska, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-11T12:37:09Z
dc.date.available 2015-09-11T12:37:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation W: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sučasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka", red. M. Martinská, A. Sipko, 39-54 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1834
dc.description The primary objective of this paper is to show the influence of the service of Polish soldiers abroad on the quality of life of military families. The participation of Polish soldiers in international missions has a measurable effect on them (and their families), not only in terms of psychological and physical health but also in social aspect, and no doubt the influence on the quality of life. It examines at internet forums to make the balance of benefits and losses. There is no doubt, that the positive result of the service of Polish soldiers abroad is the improvement of material conditions, the chance to satisfy the needs connected with money. Among the negative consequences it may be mentioned the destruction of the family, isolation of the members of the family and educational problems with children. The progressive technology is not able to replace a personal day-to-day contact. en_US
dc.description.abstract Celem niniejszego tekstu jest ukazanie wpływu służby żołnierzy polskich poza granicami kraju na jakość życia rodziny wojskowej. Zakłada się, iż udział żołnierzy w misjach poza granicami kraju niesie dla nich (i ich rodzin) wymierne skutki nie tylko w aspekcie psychicznym i zdrowotnym ale również społecznym i bez wątpienia wpływa wymiernie na poczucie jakości życia. Badania pokzują, iż do pozytywnych skutków udziału w misjach pokojowych zaliczyć można poprawę warunków materialnych i możliwość zaspokojenia potrzeb ekonomicznych. Z kolei do negatywnych konsekwencji zakwalifikować należy m. in. możliwość rozbicia rodziny, osamotnienie jej członków i problemy wychowawcze z dziećmi. Analizy pokazują, iż techniczne osiągnięcia w zakresie środków komunikowania się nie są w stanie zastąpić osobistego, codziennego kontaktu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject rodzina wojskowa en_US
dc.subject instytucja zachłanna en_US
dc.subject służba poza granicami kraju en_US
dc.subject jakość życia en_US
dc.subject military family en_US
dc.subject greedy institution en_US
dc.subject service abroad en_US
dc.subject quality of life en_US
dc.title Wpływ służby poza granicami kraju na jakość życia rodziny wojskowej: casus Polski en_US
dc.title.alternative The Influence of the Service Abroad on the Quality of Life of Military Families. The Case of Polish en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record