DSpace Repository

Studia Pedagogiczne, 1998, Zeszyt 34

Studia Pedagogiczne, 1998, Zeszyt 34

 

SPIS TREŚCI

Z dziejów edukacji i wychowania w rodzinie / red. K. Jakubiak

 • Juliusz Jundziłł
  Relacje między rodziną małą a wielką w Rzymie cesarskim II wieku
 • Ilona Błaszczyk
  Zabawy i rozrywki Rzymian w okresie wczesnego cesarstwa
 • Aldona Ossowska
  Znaczenie autorytetu intelektualnego w edukacji Rzymian w I-II wieku n.e.
 • Bożena Stawoska-Jundziłł
  Problematyka rodzinna w łacińskich inskrypcjach chrześcijańskich Rzymu, okres najwcześniejszy: II/III-III wiek
 • Michał Kosznicki
  Obraz młodzieży w twórczości zachodnich Ojców Kościoła (do końca IV wieku)
 • Witold Brzeziński
  Edukacja i wychowanie wieków średnich w polskich badaniach historyczno-oświatowych od schyłku XIX wieku do roku 1939. Przegląd bibliograficzny
 • Małgorzata Chołodowska
  Wczesnośredniowieczna rodzina polska w świetle bulli i dekretałów papieskich
 • Łucja Kabzińska
  Rola i zadania kobiety - matki w twórczości pedagogicznej Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku
 • Grażyna Bukiert
  Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój psychiczny dziecka wiejskiego w świetle badań Jana Kuchty
 • Jadwiga Suchmiel
  Refleksje nad wychowaniem w rodzinie - w „Zapiskach do autobiografii” Władysława Tatarkiewicza
 • Jan Hellwig
  Wychowanie religijne jako czynnik integracji rodziny i formacji osobowości przez rodzinę
 • Mirosław Wójcik
  Kobieta jako żona i matka w ujęciu chrześcijańskim w świetle nauki Piusa XI oraz stanowiska Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej
 • Michał Strzelecki
  Rodzina jako środowisko wychowania narodowego i państwowego w katolickiej nauce społecznej okresu II Rzeczypospolitej
 • Krzysztof Jakubiak
  Rodzina jako przedmiot zainteresowań Akcji Katolickiej w Polsce (1930-1939)
 • Andrzej W. Janke
  Stosunki rodziny i szkoły jako zagadnienie pedagogiczne
 • Romuald Grzybowski
  Pochodzenie społeczne kobiet studiujących w wyższych szkołach pedagogicznych w latach 1946-1973

 • Recent Submissions