DSpace Repository

Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:21:54Z
dc.date.available 2014-01-17T08:21:54Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich. [w:] T.Lewowicki, E.Ogrodzka-Mazur, A.Gajdzica (red.): Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Cieszyn - Warszawa 2003, s.79-92. en_US
dc.identifier.isbn 83-88410-14-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/228
dc.description.abstract Wolność, równość, braterstwo - to hasła uosabiające wartości ważne dla społeczeństwa, które w trakcie Rewolucji Francuskiej stworzyło zręby republiki. Współcześnie wartości te przejawiają się również w koncepcjach edukacji międzykulturowej nabierając nowych znaczeń. Jest to istotne, bowiem charakterystyczne koncepcje edukacyjne powstające w europejskim kręgu kultury francuskiej, cieszą się coraz większą popularnością nie tylko w środowiskach frankofońskich. W świecie podlegającym procesom globalizacji i fragmentaryzacji, których skutkiem jest w wielu przypadkach nieufność i konflikty poszczególnych grup kulturowych i etnicznych w ramach ich walki o dominację, ideę braterstwa stopniowo zastępuje idea uniwersalizmu - być może równie utopijna, lecz bardziej łatwiejsza do zaakceptowania. Uniwersalizm może więc być postrzegany jako jedna z podstawowych wartości leżących u podstaw współczesnych koncepcji edukacji międzykulturowej - zwłaszcza tych adresowanych do społeczeństw Europy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Francja en_US
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject wyznanie en_US
dc.subject religia en_US
dc.subject tolerancja en_US
dc.subject świeckość en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject pedagogika porównawcza en_US
dc.subject edukacja religijna en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject Inni en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.title Wolność, równość, uniwersalizm - o roli wartości w edukacji międzykulturowej, na przykładzie doświadczeń francuskich en_US
dc.title.alternative ang. Liberty, equality and universalism - about the role of value in intercultural education exemplified by French experience en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska