DSpace Repository

Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:23:35Z
dc.date.available 2014-01-17T08:23:35Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej. [w:] T.Lewowicki, A.Różańska, U.Klajmon (red.): Kwestie wyznaniowe w społeczeństwach wielokulturowych, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn 2002, s.31-43. en_US
dc.identifier.isbn 83-88410-11-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/229
dc.description.abstract Francja to kraj wieloetniczny i zróżnicowany kulturowo, co znajduje odzwierciedlenie także w systemie oświaty. Kwestia świeckości szkół i procesu dydaktyczno-wychowawczego jest tu szczególnie akcentowana na tle krytyki ideologii szkoły republikańskiej oraz problemów tożsamościowych dzieci i młodzieży. Nad problemem świeckości szkół dyskutuje się tu od lat zwłaszcza pod wpływem napięć pomiędzy zwolennikami tej reguły życia szkoły, a rzecznikami praw mniejszości. W perspektywie postępującego zróżnicowania kulturowego wzmaga to dyskurs o tolerancji światopoglądowej, przyznaniu miejsca Innym i Obcym we francuskim systemie oświaty i realizacji idei edukacji międzykulturowej będących podstawą tutejszej edukacji obywatelskiej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject edukacja obywatelska en_US
dc.subject tolerancja religijna en_US
dc.subject wyznanie en_US
dc.subject religia en_US
dc.subject tolerancja en_US
dc.subject świeckość en_US
dc.subject wartości en_US
dc.subject wychowanie religijne en_US
dc.subject pedagogika porównawcza en_US
dc.subject edukacja religijna en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.title Świeckość szkoły we francuskim systemie oświatowym - wokół dylematów edukacji międzykulturowej en_US
dc.title.alternative Laicity of the French school system - some dilemmas of intercultural education en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska