DSpace Repository

Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-17T08:29:35Z
dc.date.available 2014-01-17T08:29:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych. [w:] B.Dąbrowski (red.): Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy. XVI Zeszyt Naukowy Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s.55-72. en_US
dc.identifier.isbn 978-83-7784-305-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/232
dc.description.abstract Autor w popularyzatorskiej formie przedstawia podstawowe zasady pisania tekstów (popularno)naukowych, odwołując się do licznych przykładów i doświadczeń specjalistów. Zwraca uwagę na trudności i pułapki, z którymi mogą się zetknąć zarówno uczniowie, studenci, jak i początkujący twórcy opracowań pisemnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pisarstwo en_US
dc.subject tekst naukowy en_US
dc.subject praca dyplomowa en_US
dc.subject warsztat pisarski en_US
dc.subject pisanie prac en_US
dc.subject metodyka en_US
dc.subject metodologia en_US
dc.title Mount Everest, czy Łysa Góra? O warsztacie początkującego autora tekstów naukowych en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska