DSpace Repository

Jeszcze Nasi, czy już Obcy - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2014-01-18T11:52:27Z
dc.date.available 2014-01-18T11:52:27Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Jeszcze Nasi, czy już Obcy - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji. [w:] J.Nikitorowicz, J.Halicki, J.Muszyńska (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Trans Humana, Białystok 2003, s.103-113. en_US
dc.identifier.isbn 83-89190-21-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/248
dc.description.abstract Autor charakteryzuje problemy związane z przekazywaniem dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji. Zwraca uwagę na trudności i konflikty międzypokoleniowe związane z koniecznością asymilacji w wieloetnicznym społeczeństwie - zwłaszcza w kontekście edukacji, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Trans Humana en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject integracja en_US
dc.subject asymilacja en_US
dc.subject Francja en_US
dc.subject imigranci en_US
dc.subject migracje en_US
dc.subject pogranicze en_US
dc.subject zróżnicowanie kulturowe en_US
dc.subject Inny en_US
dc.subject Obcy en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject pedagogika międzykulturowa, en_US
dc.title Jeszcze Nasi, czy już Obcy - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji en_US
dc.type Book chapter en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska