DSpace Repository

Studia Przyrodnicze, 1991, Zeszyt 7

Studia Przyrodnicze, 1991, Zeszyt 7

 

SPIS TREŚCI

Wpływ środowiska na życie człowieka / red. A. Kornak

 • Jan Frątczak
  Świadomość sozologiczna ludzi dorosłych
 • Edmund Fryckowski
  Panowanie nad przyrodą czy poznawanie jej praw? Z filozoficznych refleksji nad stosunkiem człowieka do przyrody
 • Walter Wegner
  Ekstynkcja atmosferyczna w Bydgoszczy
 • Sylwester Nowicki
  Choroby dawne i występujące współcześnie
 • Aleksandra Kowalczyk
  Propozycja badania realizacji poznawczo-wychowawczej funkcji krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży
 • Aleksander Kornak
  Instrumenty regulowania obciążenia regionów wypoczynkowych ruchem turystycznym
 • Zbigniew Bros, Hanna Kryger-Styga, Marek Lewandowski
  Wpływ imisji pyłu nietoksycznego i promieniowania cieplnego na warunki pracy w wybranych piekarniach województwa bydgoskiego (komunikat z badań)
 • Zbigniew Bros, Hanna Kryger-Styga, Marek Lewandowski
  Badanie stężenia dwutlenku siarki w strefie ochronnej Pomorskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych Izopol w Trzemesznie
 • Maria Dombrowicz
  Metoda badań fitocenoz w parkach wiejskich
 • Genowefa Hanyżewska
  Charakterystyka budowy ciała narciarzy zwycięzców biorących udział w międzynarodowych zawodach o Puchar Tatr
 • Grzegorz Nowicki, Rafał Nowicki
  Rozwój czynności samoobsługowych u dzieci w wieku 3,5 do 7,5 lat
 • Mariusz Zasada
  Wpływ programowych zajęć fizycznych na rytm dobowy pojemności życiowej płuc u studentów Fakultetu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy podczas obozu letniego
 • Recent Submissions