DSpace Repository

Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych - możliwości i ograniczenia

Show simple item record

dc.contributor.author Kaszlińska, Karolina
dc.date.accessioned 2016-02-11T10:48:44Z
dc.date.available 2016-02-11T10:48:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 209-222 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3057
dc.description The article presents the possibilities for diagnosing social competences in pre-school children. The author defines social skills that combine into the pre-school child’s social competence as well as the conditions that must be met by the method of examination assuming the existing methods of social competence diagnosis proposed by pedagogy as a starting point. One of the most important conclusions of the paper is that the play space is considered the most appropriate space for examining the social competences of pre-school children. en_US
dc.description.abstract Artykuł traktuje o możliwościach diagnozowania kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych. Autorka określa umiejętności społeczne, jakie składają się na kompetencję społeczną dziecka przedszkolnego, a także warunki, jakie ich badanie musi spełnić, za punkt wyjścia przyjmując analizę istniejących na gruncie pedagogiki propozycji diagnozowania kompetencji społecznej. Jedną z ważniejszych konkluzji niniejszego tekstu jest uznanie za najwłaściwszą przestrzeń badań kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych przestrzeń zabawy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject pedagogika przedszkolna en_US
dc.subject diagnoza en_US
dc.subject kompetencja społeczna en_US
dc.subject umiejętność społeczna en_US
dc.subject przedszkole en_US
dc.subject zabawa en_US
dc.title Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych - możliwości i ograniczenia en_US
dc.title.alternative Diagnosis of social competences in pre-school children: possibilities and constraints en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record