DSpace Repository

Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

Show simple item record

dc.contributor.author Pisarska, Agnieszka
dc.contributor.author Ostaszewski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2016-02-11T12:19:35Z
dc.date.available 2016-02-11T12:19:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2015, nr 1, s. 137-151 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3064
dc.description The article presents methods of measurement of substance use applied in the studies on youth. Survey questions used in the national projects such as HBSC, ESPAD and CBOS as well as Mokotów Studies were described. In the presented studies the prevalence of nicotine, alcohol, illegal drug and medicine use is estimated. Indicators of substance use and conditions necessary to get reliable data were also discussed. en_US
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest prezentacja metod pomiaru używania substancji psychoaktywnych w badaniach prowadzonych wśród młodzieży. Zaprezentowane zostały pytania ankietowe wykorzystywane w ogólnopolskich projektach badawczych HBSC, ESPAD, CBOS oraz warszawskich badaniach mokotowskich. W badaniach tych szacowane jest rozpowszechnienie palenia tytoniu, picia i nadużywania alkoholu, używania substancji nielegalnych (narkotyków) oraz przyjmowania leków. Omówiono wskaźniki używania substancji psychoaktywnych oraz warunki niezbędne do uzyskania wiarygodnych danych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject metody pomiaru en_US
dc.subject substancje psychoaktywne en_US
dc.subject młodzież en_US
dc.subject measurement en_US
dc.subject psychoactive substances en_US
dc.subject youth en_US
dc.title Pomiar rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych przez młodzież en_US
dc.title.alternative Measurement of the substance use prevalence among youth en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record