DSpace Repository

Szkoła - Zawód - Praca, 2014, Numer 7/8

Szkoła - Zawód - Praca, 2014, Numer 7/8

 

SPIS TREŚCI

Artykuły i rozprawy
 • Janusz Sztumski
  Uwagi dotyczące postrzegania zmian cywilizacyjnych i ich konsekwencji
 • Waldemar Furmanek
  Nowa praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Zarys problematyki
 • Zygmunt Wiatrowski
  Edukacja wobec zmian gospodarczych
 • Barbara Baraniak
  Zmiany cywilizacyjne w rozwoju zawodoznawstwa wyznaczającego kierunek modelowania i reformowania edukacji zawodowej
 • Anna Pogorzelska
  Imperatyw zmian w edukacji zawodowej oraz ich społeczne konsekwencje

 • Raporty z badań
 • Eugenia Malewska
  Kariery zawodowe absolwentów uczelni wyższych
 • Anna Suchorab
  Czynniki determinujące wybory edukacyjno-zawodowe studentów
 • Marta Dobrzyniak
  Gotowość placówek edukacyjnych do prowadzenia doradztwa edukacji i kariery w świetle badań własnych

 • Recenzje
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Zdzisław Wołek / Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa 2013

 • Sprawozdania
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  European Youth Event, Strasbourg 9-11.05.2014 r
 • Zygmunt Wiatrowski
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja wobec zmian cywilizacyjnych”, Ciechocinek, 11-13.05.2014 r.
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalism of human work - contemporary connotations”, Kraków 29-30.05.2014 r.
 • Katarzyna Ludwikowska
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych - dobre praktyki w zakresie stosowania metod jakościowych”, Warszawa 5.06.2014 r.
 • Katarzyna Ludwikowska
  Konferencja „Przygotowanie doradców zawodowych na studiach podyplomowych”, Warszawa 21.11.2014 r.
 • Recent Submissions