DSpace Repository

Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej

Show simple item record

dc.contributor.author Wołk, Zdzisław
dc.date.accessioned 2016-03-03T13:20:45Z
dc.date.available 2016-03-03T13:20:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2013, nr 5/6, s. 18-29 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3392
dc.description Human activity in work environment is connected with individual predispositions, both general and professional. Taking the meaning of human potential into consideration during the process of professional work requires its diagnosis and understanding its complexity and determinants. Work culture as a personal feature allows to estimate individual possibilities, both general and professional of a worker or a job applicant. It is especially important considering work and employment instability, workplace and positions changes, as well as individual development. Culture of work is an individual predisposition of a man having an effect on the range of possibilities of current professional activities. It also influences individual professional mobility and readiness to develop. Activities in order to increase the level of work culture are the task of educational institutions and employment policy of firms as well as workers themselves. en_US
dc.description.abstract Funkcjonowanie człowieka w środowisku zawodowym jest związane z jego indywidualnymi dyspozycjami ogólnymi i zawodowymi. Uwzględnienie znaczenia potencjału ludzkiego w procesie pracy zawodowej wymaga jego rozpoznania i rozumienia jego złożoności oraz uwarunkowań, którym podlega. Kultura pracy jako cecha osobowa pozwala na oszacowanie indywidualnych możliwości ogólnych i zawodowych pracownika lub kandydata do pracy. Jest to ważne w świetle niestałości pracy i zatrudnienia, zmiany miejsc i stanowisk, jak też w związku z realizacją przez jednostkę jej rozwoju zawodowego. Kultura pracy stanowi indywidualną dyspozycję jednostki rzutującą zarówno na zakres możliwości podejmowania przez nią bieżących zadań zawodowych, jak również na mobilność zawodową i gotowość do dalszego rozwoju. Działania na rzecz podnoszenia poziomu kultury pracy są zadaniem instytucji edukacyjnych oraz polityki pracowniczej firm, jak też samych pracowników. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject człowiek en_US
dc.subject kultura en_US
dc.subject praca en_US
dc.title Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej en_US
dc.title.alternative Man and his culture of work in the implementation of career path en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record