DSpace Repository

Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problematyki

Show simple item record

dc.contributor.author Hernacka, Anna
dc.date.accessioned 2016-03-17T11:47:46Z
dc.date.available 2016-03-17T11:47:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 165-173. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3412
dc.description Ensuring security is one of the most important objectives of a state. The notion of security relates to various areas. At the same time, threats to both external and internal security are more and more serious. That is why, the state puts in place various institutions whose task is to ensure the security protection. Special role in this scheme is played by special forces. en_US
dc.description.abstract Zapewnianie bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych zadań państwa. Bezpieczeństwo to obejmuje różne obszary, ale też coraz bardziej poważne są jego zagrożenia, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dlatego też państwo tworzy różne instytucje mające chronić to bezpieczeństwo. Szczególna rola w tym zakresie przypada służbom specjalnym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject bezpieczeństwo państwa en_US
dc.subject służby specjalne en_US
dc.subject state security en_US
dc.subject special forces en_US
dc.title Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarys problematyki en_US
dc.title.alternative Special Forces, in Particular the Internal Security Agency, within the System of State Security - Some Introductory Remarks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record