DSpace Repository

Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu chełmińskiego

Show simple item record

dc.contributor.author Brylew, Marzanna
dc.date.accessioned 2016-03-17T12:31:55Z
dc.date.available 2016-03-17T12:31:55Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 7, s. 40-60. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3421
dc.description With effect from 1 of July 2013, the provisions involving mandatory takeover by municipalities responsibilities of property owners in the field of waste management and responsibility for the entire process, came into force. The introduced legislation imposed on municipalities various new tasks and responsibilities related to organizing principles and different ways of dealing with waste. The analysis of the implementation of new rules for municipal waste management in the rural district of Chełmno, despite many criticisms and doubts in the initial stage of implementation of these tasks, has shown that the local government units of the lowest tier, complied with this task in a correct and consistent manner and in accordance with the intentions of the legislator. en_US
dc.description.abstract Pierwszego lipca 2013 r. weszły w życie przepisy polegające na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadami komunalnymi i odpowiedzialności za cały ten proces. Wprowadzone przepisy nałożyły na gminy wiele nowych zadań i obowiązków związanych z organizowaniem zasad i form postępowania z odpadami komunalnymi. Analiza procesu wdrażania nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w gminach powiatu chełmińskiego, pomimo wielu krytycznych uwag i wątpliwości w początkowym stadium realizacji tych zadań, wykazała, iż podstawowe jednostki samorządu terytorialnego wywiązały się z tego zadania w sposób poprawny i zgodny z intencjami ustawodawcy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject Chełmno en_US
dc.subject dochód en_US
dc.subject gmina en_US
dc.subject odpady komunalne en_US
dc.subject opłata en_US
dc.subject organ egzekucyjny en_US
dc.subject recykling en_US
dc.subject utrzymanie czystości en_US
dc.subject wójt en_US
dc.subject zadanie własne en_US
dc.subject związek komunalny en_US
dc.title Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a gospodarka odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu chełmińskiego en_US
dc.title.alternative Municipal Waste Management. New Responsibilities of the Local Government on the Example of Municipalities of Chełmno District en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record