DSpace Repository

Przejawy realizacji jawności działań administracji samorządowej w ramach współpracy bądź współdziałania z organizacjami pozarządowymi

Show simple item record

dc.contributor.author Kotecka, Ewa
dc.date.accessioned 2016-03-18T10:51:41Z
dc.date.available 2016-03-18T10:51:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW w Bydgoszczy 2015, Tom 8, s. 81-90. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3435
dc.description The article discusses some issues concerning the principle of openness and shows its role in the context of cooperation between self-government authorities and NGOs. In particular, the author examines the substance of the said principle, its realisation in the sphere of activities of public administration and its multifarious interpretations. The remarks of the author are based on actual judicature and opinions of legal doctrine. en_US
dc.description.abstract W artykule autorka omówiła niektóre zagadnienia związane z zasadą jawności oraz wskazała na rolę tej zasady w kontekście współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. W szczególności autorka analizuje złożoność omawianej zasady, jej realizację w sferze działań administracji publicznej oraz różnorodne jej interpretacje. Rozważania oparto na orzecznictwie i poglądach doktryny prawnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject program współpracy en_US
dc.subject organizacja pozarządowa en_US
dc.subject zadania zlecone en_US
dc.subject zasada jawności en_US
dc.subject samorząd terytorialny en_US
dc.subject cooperation programs en_US
dc.subject non-governmental organisation en_US
dc.subject tasks commissioned to self-government units en_US
dc.subject principle of openness en_US
dc.subject self-government en_US
dc.title Przejawy realizacji jawności działań administracji samorządowej w ramach współpracy bądź współdziałania z organizacjami pozarządowymi en_US
dc.title.alternative Realisation of the Principle of a Openness of Activities Undertaken by Self-government Administration within the Cooperation or Co-action with Non-Governmental Organisations en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record