DSpace Repository

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2009, Tom 1, Numer 1

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2009, Tom 1, Numer 1

Recent Submissions

 • Tadeusiewicz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Obecny system kształcenia w obszarze informatyki, mimo swoich bezspornych zalet, osiągnął w praktyce kres swojej wydolności, nie gwarantując jednocześnie możliwości wykształcenia takiej liczby informatyków, jaka będzie ...
 • Dramski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Algorytm klasteryzacji metodą k-średnich to jeden z najpopularniejszych sposobów służących do klasyfikacji danych przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Otrzymane klastry mogą dalej posłużyć do budowy np. modeli ...
 • Kopyszka, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Artykuł ten pokazuje znaczenie logiki rozmytej w życiu codziennym. Zawiera on podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Wskazuje praktyczne wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. Porównuje jej arytmetykę z arytmetyką skierowanych ...
 • Bajek, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Celem opracowania jest przedstawienie stworzonego przez Lanchestera modelu walki na dowolnym przykładzie. W artykule zamieszczone są informacje na temat samego modelu walki, prezentowany jest ogólny układ równań Lanchestera ...
 • Fajkowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  W artykule prezentowany jest model szeregowego oscylatora RLC, który zaburzany jest losowymi parametrami rezystancji i indukcyjności. Do numerycznej symulacji układu został stworzony program napisany w języku C++. Program ...
 • Jendykiewicz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  W artykule prezentowana jest metoda badania stabilności obwodu elektrycznego opisanego za pomocą równania różniczkowego. Aby opisać tą metodę wykorzystano oscylator van der Pola. Badania układu opisanego równaniem van der ...
 • Smykowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Praca ta przedstawia wyniki gry online ‘Zgadnij autora’ jako przykładu gry opierającej się na zasadach human - based computation. Gra ta polega na odgadywaniu autora książki. Dzięki prostym, jasnym zasadom i dodatkowym ...
 • Wilczyńska-Sztyma, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Niniejsze opracowanie ma stanowić przyczynek do szerszej refleksji nad sensem powstania skierowanych liczb rozmytych (ang. Ordered Fuzzy Numbers). Przykłady te mają przekonać nie tylko do nowatorskiego podejścia do algebry ...
 • Modrzejewski, Mirosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2009)
  Artykuł porusza dwa zagadnienia. Pierwsze określane jest jako problem komiwojażera popularnie nazywanego TSP (z ang. Traveling Salesman Problem), oraz systemy mrówkowe (z ang. Ant Systems) jako przedstawiciel nowatorskiego ...