DSpace Repository

Browsing Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, Tom 4, Numer 8 by Title

Browsing Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2012, Tom 4, Numer 8 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Dominiak, Przemysław; Mercik, Jacek (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  Kapitał intelektualny jest, w ogólności, uznawany za tę składową wartości rynkowej przedsiębiorstwa, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jego sprawozdaniach finansowych (Dominiak i in., 2011). Autorzy artykułu ...
 • Woroniecka-Leciejewicz, Irena (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  Praca przedstawia problem wyboru policy-mix, rozumianej jako kombinacja polityki pieniężnej i budżetowej o określonym stopniu restrykcyjności/ekspansywności w kontekście analizy różnych możliwych stanów równowagi w grze ...
 • Przybyszewski, Krzysztof; Sosnowska, Honorata (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  W niniejszej pracy opisany zostanie eksperyment, w którym badano jakie strategie wyboru przyjmują głosujący metodą głosowania aprobującego i czy różnią się one od używanych w klasycznej metodzie większościowej. Eksperyment ...
 • Stachura, Maciej; Fajdek, Bartłomiej; Studziński, Jan (Fundacja Rozwoju Mechatroniki, 2012)
  W artykule przedstawiono propozycję narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie i sterowanie siecią wodociągową. Kluczowym elementem systemu jest baza danych z informacjami o sieci wodociągowej, wykorzystywanymi ...