DSpace Repository

Zastosowanie metody punktu odniesienia do znajdowania decyzji symetrycznie efektywnych w modelowaniu wielokryterialnym procesu negocjacji dwustronnych

Show simple item record

dc.contributor.author Łodziński, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-04-12T09:01:22Z
dc.date.available 2016-04-12T09:01:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 2013, T. 5, nr 12. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3552
dc.description A method of making symmetrically effective decisions in a two-side negotiation is presented. A negotiation process is modeled by multicriteria optimization. The solution finding consists in an interactive choosing among decision proposals. Each part presents its proposition concerning the objects of negotiation that are parameters of multicriteria optimization problem. Choosing subsequent solutions is made by the solution of optimization problem with parameters, that determine the aspiration of each part of negotiation, as well as by estimation of the obtained solution. en_US
dc.description.abstract W pracy przedstawiono metodę wyboru decyzji symetrycznie efektywnych w procesie negocjacji dwustronnych. Proces negocjacji modeluje się przy pomocy optymalizacji wielokryterialnej. Metoda znajdowania rozwiązania polega na interaktywnym prowadzeniu procesu wyboru kolejnych propozycji rozwiązań. Strony przedstawiają swoje propozycje dotyczące przedmiotów negocjacji, które stanowią parametry zadania optymalizacji wielokryterialnej. Wybór kolejnych rozwiązań dokonuje się przez rozwiązywanie zadania optymalizacji z parametrami, które określają aspiracje każdej ze stron biorących udział w negocjacjach i przez ocenę przez strony otrzymywanych rozwiązań. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja Rozwoju Mechatroniki en_US
dc.subject proces negocjacji en_US
dc.subject optymalizacja wielokryterialna en_US
dc.subject decyzja symetrycznie efektywna en_US
dc.subject funkcja skalaryzująca en_US
dc.subject metoda punktu odniesienia en_US
dc.title Zastosowanie metody punktu odniesienia do znajdowania decyzji symetrycznie efektywnych w modelowaniu wielokryterialnym procesu negocjacji dwustronnych en_US
dc.title.alternative Reference point method applied to find symmetricly effective decisions in multicriteria modelling of two-side negotiations process en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record