DSpace Repository

Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych

Show simple item record

dc.contributor.author Suchorab, Anna
dc.date.accessioned 2016-06-01T11:44:41Z
dc.date.available 2016-06-01T11:44:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 84-93 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3657
dc.description Based on the results of my own research, the article depicts educational and vocational as well as employment plans of vocational school students. The analysis of the gathered materials shows that the majority of respondents are going to continue studying after they have finished school. Vocational school students are generally going to start secondary school for adults and young people finishing secondary technical school are opting for college. Most respondents are going to continue studying and take up employment simultaneously. The majority of young people, however, do not know what job they will apply for. en_US
dc.description.abstract W artykule ukazano na podstawie wyników badań własnych, plany edukacyjno- zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych. Analiza zebranego materiału zilustrowała, że większość badanych po ukończeniu obecnej szkoły zamierza kontynuować naukę. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej najczęściej planują podjąć kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a młodzież kończąca technikum - w szkole wyższej. Najwięcej ankietowanych ma zamiar jednocześnie kontynuować naukę i podjąć zatrudnienie. Jednak znaczna część młodzieży nie wie, o jakie stanowiska pracy będzie się ubiegać. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject plany edukacyjno-zawodowe en_US
dc.subject plany zatrudnieniowe en_US
dc.subject rozwój zawodowy en_US
dc.subject educational and vocational plans en_US
dc.subject employment plans en_US
dc.subject professional development en_US
dc.title Plany edukacyjno-zawodowe i zatrudnieniowe uczniów szkół zawodowych en_US
dc.title.alternative Educational, vocational and employment plans of vocational school students en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record