DSpace Repository

Informatization of education in the era of globalization of educational space

Show simple item record

dc.contributor.author Makarenko, Lesia
dc.contributor.author Słabko, Władimież
dc.date.accessioned 2016-06-01T12:22:21Z
dc.date.available 2016-06-01T12:22:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2015, nr 10, s. 20-29. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3663
dc.description W artykule zanalizowano modernіzację systemu edukacyjnego na Ukrainіe pod kątem procesów eurointegracyjnych, nie tylko jako czynnika ekonomіcznych i polіtycznych transformacji społeczeństwa obywatelskiego, ale też jako czynnika strategіcznych, edukacyjnych zmian na Ukrainie, w czasach procesów globalizacyjnych. Opierając się na analizie badań teoretycznych, określono tendencje rozwoju edukacji w społeczeństwie informacyjnym, w tym tendencje rozwoju technologii informacyjnych: ciągłość; jej korelację z obecnym poziomem nauki; tworzenie edukacyjnego środowiska informacyjnego; humanizację, liberalizację, fundamentalizację, orientację technologii informacyjnych na działalność; ewolucję technologii informacyjnych jako uniwersalnych, wielofunkcyjnych zasobów rozwoju procesów poznawczych; pogłębienie funkcji światopoglądowej nauki jako formacji metaprzedmiotowej. en_US
dc.description.abstract The article discusses the importance of informatization of education in accordance with modern trends of modernization of the educational system in Ukraine, in the era of globalization of global educational space. Pedagogical activity is regarded to be the way to practice social and cultural personality, which implements the tasks of preserving national traditions, adaptation and regulation of professional development of future teachers. Modernization of the educational system in Ukraine, determined by the trends of European integration, which can be regarded to be an essential level of success, in not only an economic and political transformation of society, but also of strategic changes of educational policy of Ukraine. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject modernizacja przygotowania pedagogicznego en_US
dc.subject działalność pedagogiczna en_US
dc.subject system oświaty en_US
dc.subject informatyzacja en_US
dc.subject education en_US
dc.subject modernization of professional training en_US
dc.subject pedagogical activity en_US
dc.subject educational system en_US
dc.subject informatization en_US
dc.title Informatization of education in the era of globalization of educational space en_US
dc.title.alternative Informatyzacja edukacji w erze globalizacji przestrzeni edukacyjnej en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record