DSpace Repository

Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym

Show simple item record

dc.contributor.author Grzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned 2016-08-24T12:11:08Z
dc.date.available 2016-08-24T12:11:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation P.P.Grzybowski: Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016 en_US
dc.identifier.isbn 978-83-927223-0-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3687
dc.description.abstract Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do idei integracji międzykulturowej i budowania wspólnoty poprzez radosny śmiech - zwłaszcza w odniesieniu do fascynującej, choć trudnej przeszłości. Ich podstawą jest komizm zawarty w żydowskich dowcipach i anegdotach o edukacji oraz wspólnota śmiechu i humoru ukształtowana w rozmaitych okolicznościach. W poprzedzającym część antologiczną eseju popularnonaukowym, zostały przedstawione argumenty potwierdzające tezę, że w zróżnicowanym kulturowo środowisku, dowcip i towarzyszący mu śmiech mogą stanowić czynnik dialogu międzykulturowego oraz narzędzie edukacji międzykulturowej. Zamiarem zespołu opracowującego niniejszą książkę była popularyzacja działalności Fundacji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w bydgoskim Fordonie i zachęcenie do współpracy poprzez zainteresowanie wspólnym dziedzictwem kulturowym. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject śmiech en_US
dc.subject humor en_US
dc.subject dowcip en_US
dc.subject anegdota en_US
dc.subject edukacja międzykulturowa en_US
dc.subject dziedzictwo kulturowe en_US
dc.subject kultura żydowska en_US
dc.subject Żydzi en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.title Morycek w szkole. Żydowskie dowcipy o edukacji, w dialogu międzykulturowym en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska