DSpace Repository

Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych

Show simple item record

dc.contributor.author Ogińska-Bulik, Nina
dc.contributor.author Cieślak, Mariusz
dc.date.accessioned 2016-09-06T12:49:41Z
dc.date.available 2016-09-06T12:49:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 2. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3723
dc.description The aim of the study was to determine the relationship between the dimensions of temperament and social competences and the level of personal growth in teenagers who have experienced critical life events. Among 110 adolescents, aged 16-17 years, participated in the study, 86 (78.2%) admitted that have experienced critical life event. This group consisted of 42 boys and 44 girls. Personal Growth Questionnaire to assess positive changes after experienced critical life event, Formal Characteristics of Behavior - Temperament Inventory and Social Competences Questionnaire were used in the study. Results of the study indicated significant - though weak - positive correlations of activity and briskness and negative of emotional reactivity with the severity of personal growth. None of the factors included in social competences proved to be significantly associated with the occurrence of positive changes resulting from experienced critical event. Only activity - one of the dimensions of temperament play predictive role for personal growth. The mediation analysis does not confirm the indirect role of social competences in the relation between temperament and personal growth. The results suggest that genetically determined temperament plays more important role in emergence of posttraumatic changes than, shaped over the life, social competences. en_US
dc.description.abstract Celem podjętych badań było ustalenie związku między wymiarami temperamentu i kompetencjami społecznymi a poziomem osobowego wzrostu u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych. Spośród objętych badaniami 110 adolescentów w wieku 16 lat, 86 (78,2%) przyznało się, że doświadczyło krytycznego wydarzenia życiowego. Grupa ta obejmowała 42 chłopców i 44 dziewczęta. W badaniach zastosowano Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – służący do oceny pozytywnych zmian po doświadczonym krytycznym zdarzeniu życiowym, Kwestionariusz Temperamentu oraz Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Uzyskane wyniki badań wskazały na istotne -choć słabe - dodatnie korelacje aktywności i żwawości oraz ujemne reaktywności emocjonalnej Z nasileniem osobowego wzrostu. Żaden z czynników wchodzących w skład kompetencji społecznych nie okazał się istotnie powiązany z występowaniem pozytywnych zmian wynikających z doświadczonego krytycznego wydarzenia. Predykcyjną rolę dla osobowego wzrostu pełnił tylko jeden z analizowanych wymiarów temperamentu, tj. aktywność. Przeprowadzona analiza mediacji nie potwierdziła pośredniczącej roli kompetencji społecznych w relacji między temperamentem a osobowym wzrostem. Uzyskane wyniki sugerują, że uwarunkowany genetycznie temperament pełni ważniejszą role w procesie pojawiania się pozytywnych zmian potraumatycznych niż kształtowane W ciągu życia kompetencje społeczne. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject osobowy wzrost en_US
dc.subject temperament en_US
dc.subject kompetencje społeczne en_US
dc.subject nastolatki en_US
dc.subject krytyczne wydarzenia życiowe en_US
dc.subject temperament en_US
dc.subject social competences en_US
dc.subject personal growth en_US
dc.subject adolescents en_US
dc.subject critical life events en_US
dc.title Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych en_US
dc.title.alternative Temperament, Social Competences and Personal Growth in Adolescents Who Have Experienced Critical Life Events en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record