DSpace Repository

Ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Studium przypadku: Grupa Kapitałowa Alma Market SA oraz Spółka Alma Market SA w latach 2011-2015

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)