DSpace Repository

Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

Show simple item record

dc.contributor.author Rogoza, Radosław
dc.contributor.author Rogoza, Marta
dc.contributor.author Wyszyńska, Patrycja
dc.date.accessioned 2016-11-24T12:40:42Z
dc.date.available 2016-11-24T12:40:42Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Polskie Forum Psychologiczne 2016, T. 21, nr 3. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3920
dc.description.abstract W niniejszym artykule zaprezentowany został model teoretyczny przedstawiający nową konceptualizacje narcyzmu zaproponowaną przez Backa i współpracowników (2013). Model ten został empirycznie zweryfikowany z wykorzystaniem kwestionariusza do pomiaru narcystycznego podziwu i rywalizacji (NARQ), który zaadaptowany został do warunków polskich, replikując uzyskane przez Backa i współpracowników wyniki. Artykuł prezentuje wyniki serii czterech badań, które miały na celu przygotowanie kulturowo trafnej adaptacji narzędzia, w trakcie których stosowano kolejne wersje kwestionariusza NARQ. Tym samym weryfikacji poddane zostały trzy hipotezy badawcze na temat właściwości psychometrycznych polskiej adaptacji dotyczące: (1) trafności zewnętrznej, (2) rzetelności oraz (3) trafności czynnikowej. W badaniach wzięło udział łącznie N = 1982 dorosłych Polaków. Otrzymane wyniki potwierdzają, że ostateczna wersja kwestionariusza NARQ charakteryzuje się: (1) wysoką trafnością zewnętrzną z innymi narzędziami mierzącymi narcyzm; (2) bardzo dobrymi wskaźnikami rzetelności mierzonymi za pomocą wskaźnika w (McDonald, 1999); (3) trafnością czynnikową - model konfirmacyjnej analizy czynnikowej potwierdził zakładaną strukturę narzędzia i był dopasowany do danych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject narcyzm en_US
dc.subject NARQ en_US
dc.subject adaptacja en_US
dc.subject podziw en_US
dc.subject rywalizacja en_US
dc.title Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji en_US
dc.title.alternative Polish adaptation of the narcissistic admiration and rivalry concept en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record