DSpace Repository

Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce

Show simple item record

dc.contributor.author Michalski, Dawid Jacek
dc.date.accessioned 2014-03-05T10:36:14Z
dc.date.available 2014-03-05T10:36:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2013, Tom 4 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/394
dc.description Artykuł to opracowanie obejmujące swym zakresem materię prawa gospodarczego publicznego oraz prawa ochrony środowiska. Autor szeroko omawia rozwiązania usytuowane w prawie krajowym. Ponadto, odnosi się do regulacji umiejscowionych na szczeblu prawa międzynarodowego. Wskazuje, że inwestycje w energetykę wiatrową są przedsięwzięciami perspektywicznymi i ekologicznymi. Autor nadmienia, iż z tego powodu doskonale wpisują się one w linię ideologiczną i prawodawczą Unii Europejskiej. W treści artykułu zwraca się szczególną uwagę na fakt, iż wykorzystywanie energii odnawialnej wiatru należy zaliczyć do wciąż rozwijającego się sposobu pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce. Szeroko opisywane regulacje stanowią zbiorczy wykaz najważniejszych aktów prawnych, stanowiących podstawę do inwestowania w energetykę wiatrową. en_US
dc.description.abstract Wind energy is regarded as a modern and clean source of energy in Poland. The usage of this source is more and more popular. The article revolves around the topic of the legal regulations on the use of wind energy in Poland. Its objective is to examine the following questions: What is wind energy and where is it used? What kind of the European Union regulations are related to renewable energy sources? What are the legal aspects of the use of wind energy in Poland? How are technical and environmental requirements of generating energy from wind installations regulated in Poland? At the beginning some aspects on the wind energy are presented. Furthermore, it is stated that investments in wind energy projects are future-oriented and environmentally friendly. Resorting to renewable energy including wind should be perceived as an increasingly used way of obtaining electricity in Poland. Wind energy has been legally regulated at both the international and national levels. These levels and its respective legal acts are thoroughly discussed in the paper. It has been stated that the investment process is based on several important stages. At the end of the article it is noticed that the appropriate legislation is still needed to develop this issue. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania en_US
dc.subject środowisko en_US
dc.subject prawo en_US
dc.subject energetyka wiatrowa en_US
dc.subject Polska en_US
dc.subject environment en_US
dc.subject law en_US
dc.subject wind en_US
dc.subject energy en_US
dc.subject Poland en_US
dc.title Regulacje prawne dotyczące wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce en_US
dc.title.alternative Legal Regulations on the Use of Wind Energy in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record