DSpace Repository

Wychowanie dla wspólnoty - zaniedbana funkcja edukacji?

Show simple item record

dc.contributor.author Czerwiński, Kazimierz
dc.date.accessioned 2017-02-22T08:59:56Z
dc.date.available 2017-02-22T08:59:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2016, T. 35, s. 55-71. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3972
dc.description.abstract Komunitaryści - w sporze z liberałami - przekonują o dużym znaczeniu różnych wspólnot dla konstytuowania osobowości jednostki, zwłaszcza jej horyzontu aksjologicznego. Wspólnoty mogą jednak przyjmować różne postaci, w szczególności mogą się stać opresyjne wobec jednostek; Andrzej Szahaj wymienił warunki tak zwanej „dobrej wspólnoty”. Każda wspólnota potrzebuje jednostek zaangażowanych w jej trwanie i funkcjonowanie, jak również posiadających określone przymioty, zwane w tradycji republikańskiej cnotami. Ich kształtowaniu sprzyjają określone działania edukacyjne, zarówno związane ściśle z procesem kształcenia, jak i z funkcjonowaniem szkół i uczelni jako organizacji. Owe działania edukacyjne to przede wszystkim różne aktywizujące formy kształcenia, jak nauczanie problemowe, metoda projektów, praca grupowa, dyskusja itp. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject wspólnota en_US
dc.subject cnoty republikańskie en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject aktywizujące formy kształcenia en_US
dc.title Wychowanie dla wspólnoty - zaniedbana funkcja edukacji? en_US
dc.title.alternative Upbringing for the community - the uncared function of education?
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska