DSpace Repository

Młode kobiety w „szponach opętania” szczupłych i zgrabnych sylwetek

Show simple item record

dc.contributor.author Sołtysiak, Teresa
dc.date.accessioned 2017-02-22T09:22:19Z
dc.date.available 2017-02-22T09:22:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2016, T. 32, s. 80-97. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3974
dc.description.abstract Celem badań było ukazanie sposobów i skutków działań młodych kobiet zmierzających do poprawy własnego wizerunku, prowadzącego do osiągnięcia idealnych kształtów. Badaniem za pomocą Kwestionariusza Ankiety poddano 180 młodych kobiet. Uzyskane dane wskazały na trudności w obiektywnej ocenie obrazu własnego ciała. Podejmowane działania o charakterze korekcyjnym najczęściej były nieskuteczne, stąd badane kobiety zaplątały się we własne wypracowane przez siebie „szpony niemalże opętania”, zmierzające do modyfikacji ciała. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject młode kobiety en_US
dc.subject obraz własnego ciała en_US
dc.subject perfekcyjne kształty en_US
dc.title Młode kobiety w „szponach opętania” szczupłych i zgrabnych sylwetek en_US
dc.title.alternative Young women “in the grip of obsession with slim and shapely figures” en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska