Linguistics Applied

 

Linguistics Applied

Międzynarodowe, interdyscyplinarne czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Redaktor: Anna Bączkowska, Małgorzata Święcicka

ISSN 1689-7765

Adres redakcji:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Anna Bączkowska
Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
ab@ukw.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more