DSpace Repository

Reprezentanci Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji

Show simple item record

dc.contributor.author Szabaciuk, Wojciech
dc.date.accessioned 2017-07-27T13:17:00Z
dc.date.available 2017-07-27T13:17:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Świat Idei i Polityki 2015, Tom 14. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4209
dc.description This article is an attempt to analyze and interpretation of position of the representatives of the Austrian School versus importance and the role of the individual and the social cooperation in the development of the civilization. The aim of this article is examined, according to the representatives of the Austrian School, that the individuals and the social cooperation have influence on the development of the wealth of the society and increase of human liberty and also guarantee of peaceful cooperation between humans. Author focus on political thought of the representatives of the Austrian School in the persons like Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Butler Shaffer or Thomas DiLorenzo. Article show that in opinions of the representatives of the Austrian School social institutions like property rights, personal freedom, social cooperation or free market are products of Western Civilization. In the text discuss will be belief that bad ideas are main causes of destructions of civilizations. Author used an interpretative approach and context analysis. en_US
dc.description.abstract Niniejszy artykuł jest próbą analizy i interpretacji stanowiska reprezentantów Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji. Celem artykułu jest zbadanie, czy i jak według reprezentantów Szkoły Austriackiej jednostki i społeczna kooperacja miały wpływ na rozwój cywilizacji, dając podstawy zwiększenia dobrobytu społeczeństwa oraz rozszerzenia ludzkiej wolności, zapewniając pokojowe relacje między ludźmi. Autor skupi się na myśli politycznej autorstwa reprezentantów Austriackiej Szkoły Ekonomicznej w osobach Ludwiga von Misesa, Murraya Rothbarda, Butlera Shaff era czy Thomasa DiLorenzo. Artykuł wykaże, że według reprezentantów instytucje społeczne, takie jak: prawa własności, wolność jednostek, społeczna kooperacja czy wolny rynek, są dorobkiem cywilizacji zachodniej. Omówiony zostanie także pogląd, dlaczego złe idee są główną przyczyną niszczenia cywilizacji. Autor posłużył się podejściem interpretatywnym i analizą treści. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW en_US
dc.subject Szkoła Austriacka en_US
dc.subject myśl polityczna en_US
dc.subject cywilizacja en_US
dc.subject jednostka en_US
dc.subject społeczna kooperacja en_US
dc.subject Austrian School en_US
dc.subject political thought en_US
dc.subject Civilization en_US
dc.subject individual en_US
dc.subject social cooperation en_US
dc.title Reprezentanci Szkoły Austriackiej wobec znaczenia i roli jednostki oraz społecznej kooperacji w rozwoju cywilizacji en_US
dc.title.alternative The representatives of the Austrian School versus importance and the role of the individual and the social cooperation in the development of the civilization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record