DSpace Repository

Innowacyjny nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

Show simple item record

dc.contributor.author Sałata, Elżbieta
dc.date.accessioned 2017-08-31T11:11:09Z
dc.date.available 2017-08-31T11:11:09Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2017, nr 13, s. 100-111. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4236
dc.description An innovative teacher is a specialist who is open to novelties, competent, reliable and respected. His approach to the surrounding reality and students is creative. He is kind, friendly and helpful in creating the educational and professional feature of his pupils. He is able to solve problems, and primarily he is open to changes. He also takes care of the development of his students. The aim of the paper is to present the results of the survey done among the teachers from a junior high school, concerning the tasks of a teacher – innovator. The highest percentage of the teachers asked are aimed at their own development. It is the result of self-education and self-improvement, but essentially, it takes place while participating in various forms of improvement. en_US
dc.description.abstract Nauczyciel innowator to specjalista, otwarty na nowości, kompetentny, godny zaufania i szacunku. Ma kreatywne podejście do otaczającej go rzeczywistości i uczniów. Jest życzliwy, przyjacielski i pomocny w kreowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej swoich podopiecznych. Potrafi rozwiązywać problemy, a przede wszystkim jest otwarty na zmiany. Dba również o rozwój swoich uczniów. Celem opracowania jest przedstawienie wyników opinii nauczycieli gimnazjum na temat realizacji zadań nauczyciela innowatora. Największy odsetek badanych ukierunkowany jest na własny rozwój. Następuje on w wyniku samokształcenia, samodoskonalenia, ale przede wszystkim poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject nauczyciel innowator en_US
dc.subject rozwój uczniów en_US
dc.subject zmiana edukacyjna en_US
dc.subject teacher-innovator en_US
dc.subject students’ development en_US
dc.subject educational change en_US
dc.title Innowacyjny nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej en_US
dc.title.alternative An innovative teacher in the changing school reality en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record