DSpace Repository

Walory turystyczne kanionu Dniestru

Show simple item record

dc.contributor.author Melnyk, Anatolij
dc.date.accessioned 2014-03-11T12:02:32Z
dc.date.available 2014-03-11T12:02:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, red. D. Szumińska, Bydgoszcz 2012, s. 153-162 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/424
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.relation.ispartofseries Promotio Geographica Bydgostiensia;t. 8;
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kanion Dniestru en_US
dc.subject walory turystyczne en_US
dc.subject krajobraz en_US
dc.subject turystyka en_US
dc.subject the Dniester Canyon en_US
dc.subject tourist resources en_US
dc.subject landscapes en_US
dc.title Walory turystyczne kanionu Dniestru en_US
dc.title.alternative Tourist values of the Dniester Canyon en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska