DSpace Repository

Spirometric parameters of judo training and inactive young men - measured compared to predicted values as one of wellness indicators

Show simple item record

dc.contributor.author Przybylski, Grzegorz
dc.contributor.author Pyskir, Małgorzata
dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Pyskir, Jerzy
dc.contributor.author Bannach, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-03-27T14:05:20Z
dc.date.available 2014-03-27T14:05:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Wellnes in different phases of life. Wyd. Lublin: Medical University, 2011;(1): 145-155 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/441
dc.description We wrześniu i październiku 2010 roku wykonano badania antropometryczne oraz spirometryczne w dwóch grupach mężczyzn. Pierwszą grupę stanowiły osoby trenujące wyczynowo judo, drugą młodzież szkolna – męska, deklarujący brak wyczynowej aktywności fizycznej. W obu grupach rozpiętość wiekowa badanych była podobna. Uzyskane wyniki pokazały, że wśród nieaktywnych mężczyzn zawartość tkanki tłuszczowej jest istotnie większa niż w grupie trenującej. Jednocześnie wskaźnik ruchomości klatki piersiowej, swobodna życiowa pojemność, także w przeliczeniu na jednostkę masy ciała są istotnie większe u mężczyzn aktywnych fizycznie. U zawodników, jeżeli występuje przyrost wskaźnika BMI, to odbywa się on poprzez przyrost masy mięśniowej a nie ilości tłuszczu. Wykazano, że wskaźnik ruchomości klatki piersiowej obok parametrów spirometrycznych może stanowić obiektywny miernik jakości życia. en_US
dc.description.abstract In September and October 2010 the anthropometric and spirometric measurements in two groups of men were done. The first group consist of professionally training members of the Poland national judo team. In the second group were inactive students of the vocational school in Bydgoszcz. In both groups the age of men was similar. The obtained results show statistically higher percentage fat content in inactive group than in judo training. The next examined parameters: chest movement index, vital capacity (VC), vital capacity per unit of body mass are significantly higher in judo training group. In this group the increasing of BMI index is caused by muscle (not fat) mass gain. The results also show that chest movement index can be one of the objective wellness parameters. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject BMI en_US
dc.subject wellness en_US
dc.subject judo en_US
dc.subject students en_US
dc.subject spirometry en_US
dc.subject dobrostan en_US
dc.subject młodzież szkolna en_US
dc.subject spirometria en_US
dc.title Spirometric parameters of judo training and inactive young men - measured compared to predicted values as one of wellness indicators en_US
dc.title.alternative Parametry spirometryczne zawodników judo oraz nie trenujących młodych mężczyzn - wartości zmierzone na tle normatywnych jako jeden ze wskaźników dobrostanu fizycznego en_US
dc.type Preprint en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record