DSpace Repository

Inicjatywa uruchomienia Repozytorium UKW w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni

Show simple item record

dc.contributor.author Weryho, Maciej
dc.contributor.author Zmitrowicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-09-22T12:19:30Z
dc.date.available 2017-09-22T12:19:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowiczł: Inicjatywa uruchomienia Repozytorium UKW w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, Bibliotekarz Zachodniopomorski 2015, R. 56, nr 3-4, s. 76-86. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4437
dc.description The paper presents the results of studies conducted among the faculty from Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, concerning their attitudes towards starting the intramural repository. The research was conducted in 2013. The analysis of obtained results gives the insight into academics' attitudes towards open sources, their will to publish in Open Access repositories and preferences about the functioning of the institutional repository. The results were used to configurate the system and to create the rules. en_US
dc.description.abstract Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących postaw nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wobec projektu uruchomienia uczelnianego repozytorium. Badania przeprowadzono w 2013 r. Ich analiza pozwala poznać stosunek naukowców do źródeł otwartych, wolę publikowania własnego dorobku naukowego w formie Open Access oraz preferencje dotyczące zasad funkcjonowania instytucjonalnego repozytorium. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane w procesie konfiguracji systemu oraz ustalania regulaminu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject badania użytkowników en_US
dc.subject nauczyciele akademiccy en_US
dc.subject Uniwersytet Kazimierza Wielkiego en_US
dc.subject komunikacja naukowa en_US
dc.subject publikacje cyfrowe en_US
dc.subject otwarty dostęp en_US
dc.subject Repozytorium UKW en_US
dc.subject user research en_US
dc.subject academic teachers en_US
dc.subject Kazimierz Wielki University en_US
dc.subject science communication en_US
dc.subject digital publications en_US
dc.subject Open Access en_US
dc.subject UKW Repository en_US
dc.title Inicjatywa uruchomienia Repozytorium UKW w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni en_US
dc.title.alternative The initiative to launch the Repository of Kazimierz Wielki University in the view of academic teachers en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska