Przegląd Pedagogiczny

 

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane przez Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy,
pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Redaktor naczelny: Roman Leppert
Redaktor tematyczny, sekretarz: Katarzyna Marszałek
Redaktor statystyczny: Barbara Ciżkowicz
Redaktor językowy (język polski): Sylwia Białobłocka
Redaktor językowy (język angielski): Monika Chodyna-Santus
Redaktorzy techniczni: Katarzyna Marszałek, Maciej Weryho

ISSN 1897-6557

e-mail: przegladpedagogiczny@ukw.edu.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more