DSpace Repository

Linguistica Bidgostiana, 2006, Volume 3

Linguistica Bidgostiana, 2006, Volume 3

 

SPIS TREŚCI

 • Halina Bartwicka
  Сравнения в русской разговорной речи
 • Iwona Benenowska
  Uwagi dotyczące predykatów dolegliwości fizycznych
 • Magdalena Czachorowska
  Wybrane leksykalne środki stylistyczne w twórczości Stefana Żeromskiego (słownictwo topograficzne)
 • Andrzej Dyszak
  Językowy obraz lasu
 • Tamara Gonczarowa
  Конвенциональные цветообознчения (наименованияп риродных классов, продыктов питания)
 • Tamara Graczykowska
  Terminologia polityczna w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika "Chata Rodzinna" z lat 1922-1940
 • Małgorzata Jaracz
  Socjolingwistyczne uwarunkowania formacji nazwiskowych z -owicz, -ewicz, w "Herbarzu polskim" Adama Bonieckiego
 • Joanna Joachimiak-Prażanowska
  Leksyka osobliwa, nigdzie - poza "Kurierem Wileńskim" - nienotowana
 • Agnieszka Marta Klawon
  Wpływ języka niemieckiego na regionalne odmiany polszczyzny - leksykalne podobieństwa i różnice w mowie mieszkańców Śląska Opolskiego i Kociewia
 • Emilia Kubicka
  Frazeologizmy w słowniku
 • Sylwia Kuklińska
  Z badań gwary południowokociewskiej
 • Katarzyna Kukowicz
  Kolokacje jako element języka należący do systemów semantycznych z gramatyką
 • Jolanta Mędelska
  Dyferencjalne regionalizmy północnokresowe z zakresu fonetyki odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923)
 • John G. Newman
  The Borrowing of Latin and French Nouns Denoting Christian Identities and its Impact on Medieval English Lexis and Medieval English Religious Writings
 • Anna Paluszak-Bronka
  Uwagi o grafii i ortografii w tzw. kancjonale mazurskim
 • Marek Ruszkowski
  Język książki Leszka Kołakowskiego "O co nas pytają wielcy filozofowie?"
 • Wojciech Wachowski
  Metonymy - a Figure of Speech or a Figure of the Mind
 • Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
  Język cerkiewnosłowiański w XV-wiecznych tekstach liturgicznych z ziem ruskich Rzeczpospolitej
 • Sebastian Żurowski
  Negatywne prefiksy polszczyzny
 • Recent Submissions