DSpace Repository

Przegląd Pedagogiczny, 2008, Numer 2

Przegląd Pedagogiczny, 2008, Numer 2

 

SPIS TREŚCI

I. Studia i rozprawy
 • Dietrich Benner
  Kształcenie a kultura. Uwagi na podstawie artykułu Immanuela Kanta Co to jest Oświecenie? i Mosesa Mendelssohna W kwestii: Co znaczy oświecać?
 • Dariusz Stępkowski
  Trudności i perspektywy współczesnych badań nad Herbartem (na marginesie monografii Andrzeja Murzyna: J.F. Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej)
 • Daria A. Hejwosz
  Uniwersytet Humboldta czy wyższa szkoła zawodowa? - o potrzebie znalezienia równowagi między kształceniem akademickim i zawodowym. Egzemplifikacja niemiecka
 • Julita Błasiak
  Makdonaldyzacja czy wychowanie?
 • Marta Doroba-Sawa
  W labiryncie męskiej tożsamości: hipermaskulinizacja versus feminizacja ciała i sublimacja osobowości

 • II. Z badań
 • Urszula Kluczyńska
  Czasopisma dla mężczyzn jako obszar konstruowania rzeczywistości społecznej, tożsamości i męskości
 • Katarzyna Górak-Sosnowska
  Edukacja wielokulturowa a płeć. Stosunek młodzieży licealnej do wybranych narodów
 • Alicja Skowrońska-Zbierzchowska
  Rozwijanie sieci wsparcia społecznego właściwą odpowiedzią na problemy nastoletnich rodziców
 • Joanna Spławska
  Poziom rozwoju rozumowania moralnego w świetle badań metodą Lawrence’a Kolberga

 • III. Esej naukowy
 • Agnieszka Kleina
  O czym zapomnieć nie mogę, czyli o świadomości metodologicznej słów kilka - czytanie i tworzenie tekstów

 • IV. Recenzje
 • Mirosława Cylkowska-Nowak
  Clyde Chitty / Education Policy in Britain, London 204
 • Katarzyna Szymala
  Leonard Sax / Why Gender Matters: what Parents and Teachers Need to Know about the Emerging Science of Sex Differences. New York 2006
 • Justyna Spychalska-Stasiak
  Leonard Sax / Boys Adrift: The Five Factors Driving the Growing Epidemic of Unmotivated Boys and Underachieving Young Men. New York 2007

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

  Recent Submissions